Led ZulexPro Cao cấp

– Nhiệt màu 6000k sáng trắng

– Điện 12V, công suất 38W

– Sẵn chân H4, H7, H11, 9005 , 9006 , 9012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: